Jorförbättringsfräs
JorförbättringsfräsJorförbättringsfräs
Med det här kostnadseffektiva redskapet sparar Du både tid och besvär. Jämna ut dikar, flytta jord och mylla, jämna ut kullar och jordhögar. Lätt bearbetning lossar mossa ur gräsmattan, djupare användning luckrar upp och flyttar jord. Sortera stenar och skräp, jämna ut, krossa klumpar, bortskaffa mossa, mm. Fräsen förbättrar gräsmattan eller bereder en perfekt, stenlös såbädd eller yta för rullgräs.

Tekniska data och modeller

C890685
Jorförbättringsfräs 135 cm
C890686
Jorförbättringsfräs 155 cm

How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245