Borstaggregat
BorstaggregatBorstaggregat
Den roterande borsten är ett pålitligt redskap för avlägsnandet av sand och små stenar på gator, torg, trottoarer, osv. Borsten är flytande, dvs. den skadas inte av ojämnheter, och dess fyra stödhjul följer terrängen mjukt. Sålunda kan borsten användas också på gräsplan och andra känsliga underlag. Borstningsvinkeln kan justeras. Borsten kan utrustas med en behållare, som töms via hydraulikspaken. Behållaren är synnerligen nyttig för borstandet av stora ytor; framborsten roterar utåt, viskande skräp, sand, o. dyl. bakåt, in i behållaren. Tyngdpunkten är belägen nära basmaskinen, vilket garanterar fin balans. Borsten kan också utrustas med en sidoborste: Den hydrauliskt drivna borsten har en diameter på 50 cm och kan fästas antingen på lastarmens högra eller vänstra sida. Med sidoborsten går det lätt att putsa annars svåråtkomliga ställen, som trottoarkanter och gathörn. Dessutom kan ett bevattningssystem med fyra sprutor monteras på redskapet, vilket avsevärt minskar dammandet. Vattenbehållarens volym är 80 liter och systemet fungerar med en 12 V:s elmotor.

Tekniska data och modeller

C895000
Borstaggregat L=100 cm.
C895220
Borstaggregat L=120 cm.
C890223
Borstaggregat L=150 cm.


How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245