Högtryckstvätt
HögtryckstvättHögtryckstvätt
Det här är ett nyttigt redskap på byggplatser, lantgårdar och vid underhållsarbeten. Med dess tryck på 175 bar tvättar Du bort smuts, sot, vax, olja, målfärg, osv. från fordon, arbetsmaskiner, redskap och andra smutsiga ytor. Högtryckstvätten är behändig också för rensningen av fasader, för avlägsnandet av klotter och graffiti, samt för mattvätt.

Tekniska data och modeller

C891200
Högtryckstvätt Tryck 175 bar Behållarens volym 200 lt


How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245