Balgrip
BalgripBalgrip
Med balgrip hanterar man behändigt foderbalar, höbalar och andra rundbalar utan att skada deras plast- eller nätskydd. Palgripen klarar av att lyfta och flytta flera balar samtidigt.

Tekniska data och modeller

C890410
Balgrip
Max. balvikt 1000 Kg

How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245