Slaghacka
SlaghackaSlaghacka
Var Du än vill bli av med risvegetation, plantor eller annars vill rensa gräsbevuxna platser, t.ex. på byggplatser, under ellinjer, på vägbankar eller stigar, gör Du det smidigt med slaghackan. Det här lätta arbetsredskapet skär effektivt också långt gräs och småris. För vegetation som gräsklipparen inte klarar.

Tekniska data och modeller

C895070
Slaghacka L=100 cm
C890590
Slaghacka L=105 cm
C890591
Slaghacka L=130 cm
C890592
Slaghacka L=155 cm


How it worksPhoto Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245