Tornado - uppsamlande gräsklippare
Tornado - uppsamlande gräsklippareTornado - uppsamlande gräsklippare
Tornado är konstruerad för professionellt grönområdeskötsel på privata och på offentliga gräsmattor. Tornado klipper perfekt såväl vått som torrt gräs, samlar upp det och transporterar bort det i behållaren, som töms direkt till komposten eller släpkärran. Lättare än så kan det inte bli. Den jämna och perfekta arbetskvaliteten slutförs av toppbladet, som roterar med höga varv. Alla knivar roterar oberoende av varandra, drivna av tre hydrauliska motorer. Den starka turbulensen och luftströmmen som bildas av knivarnas rotation, överför det klippta gräset till skruven och därifrån till behållaren. Den fyllda behållaren transporteras och töms i släpkärran eller komposten, utan att föraren behöver lämna sin sits. Redskapet är patentskyddat, dammfritt och bullerfritt.

Tekniska data och modeller

C890642
Tornado 120 Serie M
C890640
Tornado 120 Serie S / SL / GT
C890641
Tornado 150


How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245