Stubbfräs
StubbfräsStubbfräs
Den vändbara, hydrauliskt drivna stubbfräsen avlägsnar snabbt även stora stubbar, utan att föraren behöver flytta på basmaskinen under arbetets gång. Fräsen förstör stubben börjande 10 cm ovanför markytan och slutar först på t.o.m. 40 cm:s djup. Redskapet väger 107 kg.

Tekniska data och modeller

C890511
Stubbfräs

How it worksPhoto Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245