Trädomplanterare
TrädomplanterareTrädomplanterare
Det här redskapet är oerhört nyttigt såväl i plantskolor, som i grönområdeskötseln. Trädens omplantering går snabbt utan att skada rotklumpen. Trädomplanteraren gräver upp trädet, flyttar det till det nya stället och omplanterar det, utan att föraren behöver stiga upp ur förarsitsen. Redskapets låga konstruktion hindrar grenskador att uppstå och det finns flera modeller för träd av olika diameter.

Tekniska data och modeller

C891100
Trädomplanterare Klumpens/kärlets max diameter 27 cm
C891101
Trädomplanterare Klumpens/kärlets max diameter 40 cm
C891102
Trädomplanterare Klumpens/kärlets max diameter 75 cm

How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245