Dumper
DumperDumper
Med dumpern sparar Du tid och möda då Du samlar upp skräp och material, transporterar, förvarar och tömmer dem. Dumpern har ett stöd, som håller den upprätt väntande på nästa förflyttning. Simpelt: Parkera, fyll i och töm. Det här behändiga redskapet är lika lätt att kopplas i som en skopa, och det kan transporteras, lossas och lämnas där det behövs, även på trånga ställen. Dumpern har en stor volym och är lätt att lastas antingen för hand eller maskinellt. Insidan av dumpern är slät, vilket hindrar material och ämnen att fastna på den. Transporterar sand, grus, cement, mylla och annat material runt byggplatsen. Idealisk för byggen, grönyteskötsel, rivningsarbeten, kommunala arbeten, golfbanor, med mera.

Tekniska data och modeller

C890280
Dumper 97,5 cm - Volym 200 lt.
C890285
Dumper 97,5 cm - Volym 400 lt.

How it works

Photo Gallery

Open table
Label
Very compatible
Compatible
Incompatible

The information and images in this web-site as well as in our catalogues and technical sheets are provided for illustrative purposes only and do not bind the manufacturer, who reserves the right to make modifications at any time without prior warning.

Csf srl via Palù, 6/8 - 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Vicenza, Italy - P.IVA 00922590245